Registratie klantenportaal CT Paramedics voor zelfstandige zorgverstrekker MET vennootschap

Je hebt gekozen om het registratieformulier in te vullen voor iemand die werkt MET een vennootschap. Indien je niet werkt onder de vorm van een vennootschap dien je het registratieformulier in te vullen voor een zelfstandige zorgverstrekker ZONDER vennootschap.

 

Vul hier jouw persoonlijke gegevens in!

LET OP: Het Rizivnummer mag alleen cijfers bevatten en het eerste deel beginnende met "1-" mag je weglaten! Je vult dus bijvoorbeeld in "47867817461" en niet "1-47867817-461" of
ook niet "147867817461".

Informatie rond jouw statuut

Gelieve de gegevens van uw vennootschap zo volledig mogelijk in te vullen:

Hierbij bevestig ik dat de gegevens correct zijn ingevuld:

Nadat je alle gegevens hebt ingevuld dient u te klikken op de knop "registreren". Na max. 10 minuten ontvang je een mail via het door jouw opgegeven mailadres zodat je een wachtwoord kan aanmaken, het opgegeven mailadres wordt verder gebruikt als uw gebruikersnaam! Indien je geen mail ontvangt gelieve contact op te nemen via info@ctparamedics.be. Tijdens de kantooruren helpen we jou graag verder!